Felix Kubin & Hubert Zemler & TG Gondard

Header
CEL feat. Felix Kubin & Hubert Zemler (ger/pol)
CEL feat. Felix Kubin & Hubert Zemler (ger/pol)
Title

CEL feat. Felix Kubin & Hubert Zemler (ger/pol) + TG Gondard (b)

Details
20:30
SOLD OUT!
Venue

Some will know Felix Kubin as the Janus-faced poltergeist of retro-future electronic dance music. To others, he is an award-winning radio dramatist, an arranger of complex orchestral and big band compositions. Contemporary experimental musicians see him as the personification of pop desire. For producers of pop and club music, meanwhile, he is a tree trunk, spanning the deep gorge between them and high culture. One thing they can all agree on: when Kubin shows up, concrete and plastic melt. Born in 1980, Hubert Zemler enrolled at the Fryderyk Chopin Academy of Music in his hometown of Warsaw in 1999. His classical training encompassed jazz, contemporary music, and improvisation, positioning the drummer, percussionist and composer as a congenial counterweight to Kubin's ludicrous electronica. Their debut album CEL is a laboratory test for rhythmic cadences and electrostatic discharges. Under the expert guidance of Hamburg producer Tobias Levin, they have created seven self-contained instrumentals enriched by vibraphone, xylophone, and African percussion. A sense of concentrated restlessness pervades the album. There is method to the madness, an exercise in systematic excess, unexpected twists lurk in many of the tracks, ensnaring the listener's undivided attention. On the contrary, it's full speed ahead with eyes wide open, deeper and deeper into the affair. Ghostly synths shimmer, punctuated by minimalist drums. No wave skeletons dance to the jagged rhythms and acid monster dedicated to shredding your nerves send shockwaves across the dancefloor, causing bodies and objects to collide. You may ask: "how is such a thing humanly possible? How can something so angular, so intrinsically Teutonic, groove so wildly?" Felix Kubin pushes his sound generators to the outer limits of the frequency spectrum. Hubert Zemler delivers wonderfully forceful, machine-like beats and dark sonic collages. They created an album that sounds as if it has always existed as a source of inspiration to generations of musicians.

 

http://www.felixkubin.com
https://hubert-zemler.bandcamp.com

 

Brussels-based French producer TG Gondard (of Colombey and Pizza Noise Mafia fame) specialises in the kind of lo-fi and R’n’B pop songs that’d leave any synth romantic yearning for more.Over the years he has released various records on labels such as Not Not Fun, Lexi Disques or Le Syndicat des Scorpions. More here

 

NL

Sommigen zullen Felix Kubin kennen als de januskop van retro-toekomstige elektronische dansmuziek. Voor anderen is hij een prijswinnende radiodramatist, een arrangeur van complexe orkestrale en bigbandcomposities. Hedendaagse experimentele muzikanten zien hem als de personificatie van pop-verlangen. Voor producenten van pop- en clubmuziek is hij ondertussen een vaste waarde, die de diepe kloof tussen hen en de hoge cultuur overspant. Over één ding kunnen ze het allemaal eens zijn: wanneer Kubin verschijnt, smelten beton en plastic. Hubert Zemler, geboren in 1980, schreef zich in 1999 in aan de Fryderyk Chopin Academie voor Muziek in zijn geboortestad Warschau. Zijn klassieke opleiding omvatte jazz, hedendaagse muziek en improvisatie, waarbij hij de drummer, percussionist en componist positioneerde als een sympathiek tegenwicht voor de koddige elektronica van Kubin. Hun debuutalbum CEL is een laboratoriumtest voor ritmische cadans en elektrostatische ontladingen. Onder de deskundige begeleiding van de Hamburgse producer Tobias Levin hebben ze zeven onafhankelijke instrumentale liederen gecreëerd verrijkt met vibrafoon, xylofoon en Afrikaanse percussie. Een gevoel van geconcentreerde rusteloosheid doordringt het album. Er is een methode voor de waanzin, een oefening in systematische overmaat, onverwachte wendingen op de loer in veel van de tracks, waardoor de onverdeelde aandacht van de luisteraar wordt gevangen. Een harde ondergang met ogen wijd open, dieper en dieper in de affaire. Spookachtige synths glinsteren, onderbroken door minimalistische drums. No Wave skeletten dansen op de grillige ritmes en een zuurmonster dat bedoeld is om je zenuwen te versnipperen, schokgolven worden over de dansvloer gestuurd, waardoor lichamen en objecten botsen. Je vraagt ​​je misschien af: "hoe is zoiets menselijk mogelijk? Hoe kan zoiets hoekig, zo intrinsiek teutoons zo wild grooven?" Felix Kubin duwt zijn geluidsgeneratoren tot de uiterste grenzen van het frequentiespectrum. Hubert Zemler levert wonderbaarlijk krachtige, machine-achtige beats en donkere sonische collages. Ze creëerden een album dat klinkt alsof het altijd heeft bestaan ​​als een bron van inspiratie voor generaties muzikanten.

 

http://www.felixkubin.com
https://hubert-zemler.bandcamp.com

 

De in Brussel gevestigde Franse producer TG Gondard (van Colombey en Pizza Noise Mafia fame) is gespecialiseerd in het soort lo-fi en R’n'B-popsongs die elke synth romanticus naar meer doet verlangen. In de loop der jaren heeft hij verschillende platen uitgebracht op labels zoals Not Not Fun, Lexi Disques of Le Syndicat des Scorpions. Meer info hier

schedule:

Doors 20:30

TG 21:00

CEL 22:00 + dj Meeuw

SOLD OUT >>