Grand Re-Opening

Header
unveil
Title

Felix Kubin (ger) + Marie Losier (fr)

Details
20:30
SOLD OUT!
Venue

Felix Kubin en Marie Losier zullen in de tweede helft van augustus bij les ateliers claus resideren. Marie filmt sinds drie jaar een portret van en met Felix en samen zullen ze er enkele beelden van laten zien, samen met vele andere verrassingen die ze met liefde bij les ateliers hebben voorbereid! Felix Kubin zal een cantate voor de negende bal van het Atomium zingen, een lied aanheffen over de oranje stoplichten, tremuleren over de frieten, kwelen over de bieren en croonen over Manneken Pis.

 

Marie zal en paar films over muzikanten tonen (Tony Conrad, Genesis P-Orridge en Alan Vega), naast een sneak preview van het filmportret-in-de-maak rond Felix’ creatieproces, dromen, muzikale wispelturigheid en uitvindingen.

 

De in Frankrijk geboren Marie Losier is een filmmaker en curator die 22 jaar in New York heeft gewerkt. Ze vertoonde haar films en video’s in musea, galerijen, biënnales en festivals. Ze maakte een reeks filmportretten rond avant-garde regisseurs, muzikanten en componisten als George Kuchar, Guy Maddin, Richard Foreman, Tony Conrad, Genesis P-Orridge, Alan Vega en Felix Kubin. Haar onvoorspelbare, poëtische, dromerige en onconventionele films verkennen het leven en het werk van deze kunstenaars. Ze resideert op dit moment in Parijs voor de postproductie van haar nieuwe film rond Cassandro, The Exotico. Daarnaast werkt ze aan een nieuw portret rond de Duitse muzikant/componist Felix Kubin - Felix Kubin, The Man With The German Haircut. Ze bereidt ook een retrospectieve rond al haar films voor voor het MoMA, Museum of Modern Art of New York City, die zal openen in juni 2018.

 

‘Unterführungskünstler’ en ‘marriage impostor artist’ Felix Kubin componeert elektronische muziek sinds zijn vroege tienerjaren. Daarnaast maakt hij hoorspelen, videoclips, animatie- en kortfilms en is hij oprichter van het label Gagarin. Kubin kwam spelen in de circustent van les ateliers claus in 2016. Een jaar later keert hij terug naar Brussel voor een elfdaagse residentie en een concert op 29 augustus.

 

 

 

Felix Kubin and Marie Losier will be residing at les ateliers claus in the second half of August. Marie has been making a film portrait on and with Felix for now 3 years and both Marie and Felix will show a few images from the making of the portrait and many other surprises made with love at les ateliers! Felix Kubin will sing a cantate for the 9th ball at the Atomium, chant about the orange highway lights, trill about the fries, quaver around the beers and croon about Manneken Pis.


Marie will show a few of films on musicians mainly (Tony Conrad, Genesis P-Orridge and Alan Vega) and she allows us to see a sneak preview of the film portrait she has been making about Felix's process of creation, dreams and musical whimsicality and inventions.


Marie Losier, born in France, is a filmmaker and curator who’s worked in New York City for 22 years. She has shown her films and videos at museums, galleries, biennials and festivals. She has made a number of film portraits on avant-garde directors, musicians and composers, such as George Kuchar, Guy Maddin, Richard Foreman, Tony Conrad, Genesis P-Orridge, Alan Vega and Felix Kubin. Whimsical, poetic, dreamlike and unconventional, her films explore the life and work of these artists. She is currently on residency in Paris in post-production for her new feature on Cassandro, The Exotico as well as working on a new portrait of German musicien/composer Felix Kubin - Felix Kubin, The Man With The German Haircut. She is also preparing a retrospective of all of her films for MoMA, Museum of Modern Art of New York City, which will open in June 2018.


‘Unterführungskünstler’ and ‘marriage impostor artist’ Felix Kubin composes electronic music since his early teens. Apart from that, he makes radio plays, videos, animation- and short films and is the founder of the label Gagarin. Kubin came to play in a circus tent at the tenth anniversary of les ateliers claus in 2016. One year later, he returns to Brussels for an eleven day residency and a concert on the 29th of August.