Meakusma Festival

Header
Meakusma
Title

Meakusma festival with Raymond IV (fr), Georgia (usa), Weird Dust (b), Gelbart (d), Blazer Soundsystem (usa),…

 

Details
20:00

Het Meakusma festival komt terug in september 2017. Wij waren zeer tevreden met de eerste editie van september 2016.

De opkomst was mooi en het algemene niveau van de optredens zeer hoog. Daarnaast is het feit dat veel dj’s en muzikanten de bijzondere aandacht van het publiek op prijs stelden, het vermelden waard. Het maakte het festival tot een soort viering van de kunst van het luisteren, een perspectief waar we ons volledig in kunnen vinden.

We waren oorspronkelijk van plan het festival te organiseren in het derde weekend van september 2017, maar om praktische redenen hebben we uiteindelijk voor het tweede weekend gekozen.

We zijn zeer enthousiast om opnieuw samen te werken met het Goethe-instituut als één van onze belangrijkste partners. reiheM uit Keulen is ook opnieuw van de partij met een selectie van hun meest interessante kunstenaars en artistieke invalshoeken. De Duitse afdeling van het internetradiostation dublab doet ook opnieuw mee. Daarnaast kondigen we met plezier aan dat de beruchte concertzaal les ateliers claus uit Brussel één podium zal cureren. Er zullen ook verschillende label showcases plaatsvinden en één podium zal worden gecureerd door Ben UFO.

Wat de praktische kant van de zaak betreft, zal de campingsite vlak naast de concertsite opnieuw beschikbaar zijn. Het enige verschil met vorig jaar bestaat er in dat de bezoekers die wensen te kamperen nu een ticket zullen moeten kopen met campingoptie, om te vermijden dat mensen niet komen opdagen voor een gereserveerde plek op de camping. Net zoals bij de eerste editie zal een beperkt aantal bedden in de jeugdherberg van Eupen voorbehouden worden voor bezoekers van het festival. We raden aan niet te lang te wachten met het reserveren van een bed. Andere slaapmogelijkheden in en rond Eupen vindt u op de website van Meakusma.

We zullen ook opnieuw werken met het early bird ticketsysteem, dat wat zal worden uitgebreid, met een eerste golf die eind februari ten einde loopt en de tweede die zal lopen van maart tot mei. Het aantal beschikbare tickets voor beide ‘golven’ is beperkt. De eerste selectie artiesten zal begin maart aangekondigd worden.

Ongehoorde melodieën zijn nog zoeter…

 

The Meakusma festival will be back in September 2017. The first festival in September 2016 was highly satisfactory to us.
Attendance was great and the general artistic level of the performances was extremely high.
It is worth mentioning that many of the performing musicians and DJs commented on the particular attentiveness of the audience and it being rare in today’s festival and general music culture. It turned the festival into something of a celebration of the art of listening, a perspective highly compatible with our aims.
 
We had originally intended to again organize the festival during the third weekend of September 2017, but due to practical reasons we have now decided to change to the second weekend.
 
We are very pleased to once again collaborate with the Goethe-Institut as one of our main partners. reiheM from Cologne is also coming back to feature some of the very interesting artists and artistic points of view they represent. The German branch of the Dublab internet radio station will also be present again. We are also excited to announce that the infamous Les Ateliers Claus venue from Brussels will be curating a stage. There will also be various label showcases and a stage curated by Ben UFO.
 
On the practical side of things, the camping site right next to the venue will again be available. The only change here is that people with a hankering for camping will now have to buy a festival ticket that includes the camping option, to avoid those that have reserved a place on the camping not showing up. As for the first festival, a limited amount of sleeping accommodation will be available in the Eupen youth hostel. Since some people have already reserved their bed, it is recommended not to wait long to reserve your own. The accommodation section of the festival website indicates further options available in and around Eupen.
 
We will also work with the ‘early bird’ ticket system again, although we have decided to elaborate it a bit. There now will be two waves of early bird tickets with the first wave ending the end of February and the second wave starting the beginning of March and running till the end of May. The amount of tickets during both ‘waves’ is limited. The first set of artists will also be announced the beginning of March.
 
Unheard melodies are sweeter still.

 

http://www.meakusma-festival.be