Meakusma Soiree

Header
sun araw
Sun Araw
Title

Sun Araw (usa) + Georgia (usa) + RAMZi & Meakusma disc-jockeys (b)

Details
20:00
8€
Venue

In een steeds evoluerende reeks van langspelers, astraal verbonden samenwerkingen en opmerkelijk visueel werk is Cameron Stallones, beter bekend als Sun Araw, uitgegroeid tot een uitgelezen leverancier van hedendaagse psychotropische muziek die uitgerafelde dub, improvisatie en geconcentreerde, wankelende funk samenbrengt.

 

De nieuwe Sun Arawplaat Saddle of the Increate is naar eigen zeggen een ‘jackfruit rodeo’, een album dat geïnspireerd is door het drijven en mennen van vee, in het bijzonder in referentie tot de Griekse mythe rond het monster Geryon. Net zoals andere recente producties van Stallones licht ze traag en fel op, zich wentelend langs vertellingen door verschillende medewerkers en begeleid door een vingervlug spel op de slide guitar, dat ons een hallucinerende, herculische visie van het Amerikaanse Westen geeft.

 

Justin Tripp en Brian Close hebben een soort creatief ecosysteem gecreëerd. Als Georgia maken ze muziek, video’s en design, zowel voor zichzelf als voor een reeks klanten-medewerkers. Doorheen hun veelomvattende output loopt een zekere continuïteit – de kleinere, meer experimentele projecten bieden een tegengewicht voor de commerciële opdrachten, en het geheel beschrijft een baan met een eigen zwaartekracht.

 

Vele manen geleden heeft de veelvormige gemuteerde kind-geest RAMZi zijn huis in de diepe bossen verlaten en Phoebe Guilllemot uitgekozen als zijn menselijke gastvrouw, waarbij hij zich tot doel stelde het wild te beschermen, zijn vijanden te decimeren en nieuwe gebieden te veroveren. RAMZi maakt zich aan onze wereld kenbaar in de vorm van tropische muziek die geleidelijk aan opkomt, en elementen van Caraïbische en Balearische melodieën, jazz, dub en deuntjes uit videogames samenbrengt. Jazz Fusion krijgt een duwtje in de rug, en Fourth World music een sound uit de vijfde wereld. Tegelijkertijd koppig en beschermend, is RAMZi ook een wilde kindkrijger die ervan houdt vogels aan de borst te drukken en rond te hangen met andere pluizige dierenvrienden.

Phoebe bracht net een EP uit op het label Mood Hut, Phobiza ‘Noite’ vol. 2, de opvolger van het eerste volume (een LP) op Total Stasis. Ze plant een release op het label 12th Isle uit Glasgow volgende lente, en zal dit jaar een aantal maanden touren in Europa en artist in residence zijn op verschillende plekken rond de Middellandse Zee.

 

 

 

Over an evolving canon of full-length albums, astrally-aligned collaborations and some arresting visual work, Cameron Stallones aka Sun Araw has evolved as a singular purveyor of expansive, contemporary psychotropic music that can encompass tweaked-out dub, free-wheeling improvisation and deep-focussed stumble-funk.

New Sun Araw record Saddle Of The Increate is a self-described “jackfruit rodeo”, an album concerning the roping and directing of cattle, specifically in reference to the Greek myth of the monster Geryon. Like other recent Stallones emissions it burns slow and bright, lacing through character narratives from the participants involved and deft slide guitar that places us in in some hallucinated, Herculean vision of the American West.

 

Justin Tripp and Brian Close have put together a sort of creative ecosystem. As Georgia, they make music and do video and design work, both for themselves and a range of client-collaborators. Across their prodigious output there remains a sense of continuity—the smaller, more experimental projects counterbalance the high-profile promotional spots, and the whole thing holds itself in orbit, with its own gravity.

 

The mutant-polymorphic-spirit-child known only as RAMZi left its home of the deep forests and chose Phoebe Guillemot as their human host many moons past, tasking itself with the protection of wildlife, the decimation of its enemies and the conquest of new lands.  RAMZi makes itself known to our world as a tropical music gradually emerging, integrating elements from Caribbean music, jazz, dub, balearic and video game music, bringing to Jazz Fusion a second wind and to Fourth World music a Fifth World sound. Stubborn and protective, RAMZi is also a wild child warrior who enjoys squeezing birds and hanging out with their fluffy animal companions.
 

Phoebe just released an EP on the label Mood Hut, Phobiza ‘Noite’ vol. 2, following the first volume LP on Total Stasis. She is planning to release next spring on the label 12th Isle from Glasgow and will be touring in Europe for few months this year in between art residencies around the Mediterranean sea.

 

www.sunaraw.com
https://soundcloud.com/sun-araw

http://www.ggeeoorrggiiaa.com/

 

 

+ Meakusma dj's

http://www.meakusma-festival.be/