Moon Duo

Header
Moon Duo
Title

Moon Duo (USA) + Elko Blijweert (B)

Details
20:30
SOLD OUT!
Venue

Moon Duo is een project van Wooden Shjip’s Erik ‘Ripley’ Johnson en Sanae Yamada. De band uit San Francisco speelt psychedelische Krautrock, gestut door elektronica en drones en geïnspireerd door Spacemen 3, Silver Apples en Suicide. De groep is opgericht in 2009 en bracht releases uit op Woodsist, Sacred Bones en andere.

‘Occult’ betekent letterlijk dat wat verborgen is of voorbijgaat aan de beperkingen van onze geest. De Occulte Architectuur van Moon Duo’s vierde album – een psychedelisch opus, uitgebracht in twee afzonderlijke delen in 2017 – is een fijngeweven hymne aan de onzichtbare structuren van de cyclus van de seizoenen en de reis van dag naar nacht, en van donker naar licht.

 

In acht genomen dat Elko Blijweert sinds een jaar of vijftien actief is in de Belgische muziekscene, geldt het als een verrassing dat I Bambini Di Basilisco nog maar zijn eerste soloalbum is. Elko B. staat bekend om zijn virtuoze en idiosyncratische gitaarspel, maar trakteert ons op veel meer dan dat. De hevig door gitaren aangedreven westernpastiche Cochon Torrero uitgezonderd, ligt de nadruk in deze lp op donkere, carpenteresque synthesizerklanken én kindvriendelijke melodieën. De twaalf aangenaam beknopte songs, die vooral zijn gebaseerd op Blijweerts composities voor hedendaags danstheater en kinderpoppenkast, vloeien mooi samen tot één geheel. De luisteraar krijgt zo toegang tot de verbeeldingswereld van Elko B.’s eeuwig uitdijende muzikale universum.

 

Deze avond is een coproductie tussen de Ancienne Belgique en les ateliers claus.

 

A project of Wooden Shjips' Erik ‘Ripley’ Johnson and Sanae Yamada, San Francisco's Moon Duo are a psychedelic Krautrock band with chilly electronic underpinnings and drones inspired by Spacemen 3, Silver Apples, and Suicide. The group formed in 2009 and began issuing releases for Woodsist, Sacred Bones and others. 

Meaning all things magick and supernatural the root of the word occult is that which is hidden, concealed, beyond the limits of our minds. If this is occult, then the Occult Architecture of Moon Duo’s fourth album – a psychedelic opus in two separate volumes released in 2017 – is an intricately woven hymn to the invisible structures found in the cycle of seasons and the journey of day into night, dark into light.

 

Considering Elko Blijweert's been active in the Belgian music scene for about fifteen years now, it comes as quite a surprise that ‘I Bambini Di Basilisco’ is only his first ever solo album. Known mainly for his virtuoso yet ever idiosyncratic guitar playing, Elko B. treats the listener to much more than just that. With the exception of the heavily guitar-driven western pastiche ‘Cochon Torrero’, the emphasis here lies on dark Carpenteresque synthesizer sounds as well as jolly child-friendly melodies. The twelve pleasantly concise songs, mainly based on compositions Blijweert made as soundtrack material for contemporary dance theatre and children's puppet theatre, beautifully blend together into a whole as the listener is presented with a unique glimpse inside the wide-ranging imagery that is Elko B.'s ever-expanding musical world.

 

This event is a co-production between les ateliers claus & Ancienne Belgique.

 

Moon duo est un projet de Wooden Shjips formé par Erik 'Ripley' Johnson et Sanae Yamada, basé à San Francisco.

Moon duo est un groupe de Krautrock psychédélique avec une base électronique froide et un son drone inspiré de Spacemen 3, Silver Apples et Suicide. Le groupe s'est formé en 2009 et a commencé à sortir des morceaux Woodsist, Sacred Bones et autres.

Autant inspiré par les profondeurs des forêts infinies de l'Oregon que la littérature ésotérique de Mary Anne Atwood, Aleister Crowley, Colin Wilson ou Manly P. Hall, l'album offre sept odyssées de rock psychédélique à l'os et angoissé, qui n'inventent rien d'absolument inédit dans le champ musical mais possèdent la capacité de faire plonger l'esprit coopérateur très profond en ses propres tréfonds.

The Occult Architecture of Moon Duo’s est leur 4ème album – il s’agit d’un opus psychédélique de deux volumes différents sortis en 2017. C’est un hymne tissé complexement des structures invisibles inhérentes au cycle des saisons, et le voyage entre le jour et la nuit, la lumière et l’obscurité.

 

Étant donné que Elko Blijweert est active dans la scène musicale belge depuis environ quinze ans, il est surprenant de constater que « I Bambini Di Basilisco» n'est que son premier album solo. Connu principalement pour son virtuose et sa pratique idiosyncratique de la guitare. Elko B. traite le spectateur bien au-delà de sa condition. À l'exception du pastiche occidental Cochon Torrero fortement entraîné par la guitare, l'accent est mis ici sur les sons sombres du synthétiseur Carpenteresque ainsi que sur les mélodies joyeuses pour les enfants. Les douze chansons concises, principalement basées sur les compositions de Blijweert, réalisées en tant que matériel de musique sonore pour le théâtre, la danse contemporaine ou encore pour le théâtre de marionnettes pour enfants. Le monde musical en constante expansion.

 

Cet événement est une coproduction entre les ateliers claus et l’ Ancienne Belgique.

 

doors 20:30

Elko Blijweert: 21:00

Moon Duo: 21:45

+ dj our man from Brussels (radio Panik)