Sun Ra Arkestra

Sun Ra Arkestra (usa)

this concert is taking place at: Manchesterstraat 13, 1080 Brussels. Doors open at 8pm - concert will start around 9pm. 

As a young adolescent growing up in Belgium in the 90s, I was lucky enough to fall in love with the music of The Sun Ra Arkrestra and to have loving parents - running a hotel in Bruges at the time - who were willing to offer the Arkestra a free stay whenever they had days off while on their European tours. To spend time with them was always a unique adventure and a life lesson. Being able to listen to their rehearsals at the restaurant after the customers were gone was pretty mind-blowing, as was listening to Marshall telling me why I shouldn’t be afraid of anything in life, exploring new music with Dave Davis, witnessing the elegance of Michael Ray, giving up on guitar playing because of the extraordinary sounds made by David Hotep, being transfixed by the being of Knoel Scott, and feeling like I met my grandfather in the presence of Charles Davis. 

I could tell you about the music they played with my young nephew, the time Marshall was playing a saxophone duet with my barking dog (during an interview with The Wire Magazine), or Yahya Abdul-Majid keeping me awake at night while blasting MTV and smoking my homegrown. But maybe one of my favorite memories is the time Marshall Allen and Charles Davis asked me to take them to Selmer Saxophones in Paris. They pressed me not to tell anyone  - the others had to stay in the hotel - so we drove off to Paris. Once we arrived at Selmer’s, Marshall and Charles were offered to try all the horns they wanted and I was lucky enough to be sitting in the corner of that room. After a while, Selmer Jr. arrived and asked the guys which were their favorite instruments. Both Marshall and Charles choose their saxophones and Selmer Jr. offered to pay half of the price for them. Marshall Allen looked at him and asked, “What do you think of half half of the price?” Selmer considered the offer and then said, “OK, you can have them. Just send me a picture of you while you’re playing our horns.” We walked out of the Selmer branch and I asked Marshall how much money he had on him to buy the new horns. “Nothing,” he said, “just enough to go eat some oysters at Bastille.” And so we did. That night, we came back to the hotel and had a long night of Cognac with the other band members. The last one to stand was Marshall Allen.
 ━Tommy De Nys, Brussels, Belgium

 

Als jonge adolescent die opgroeide in België in de jaren 90, had ik het geluk om verliefd te worden op de muziek van The Sun Ra Arkrestra en liefdevolle ouders te hebben - die toen een hotel in Brugge runden - die bereid waren de Arkestra aan te bieden een gratis verblijf wanneer ze vrije dagen hadden tijdens hun Europese tournees. Tijd met hen doorbrengen was altijd een uniek avontuur en een levensles. Naar hun repetities in het restaurant kunnen luisteren nadat de klanten weg waren, was behoorlijk verbluffend, net als luisteren naar Marshall die me vertelde waarom ik nergens bang voor moest zijn in het leven, nieuwe muziek ontdekken met Dave Davis, getuige zijn van de elegantie van Michael Ray, het gitaarspel opgeven vanwege de buitengewone geluiden van David Hotep, aan de grond genageld door het wezen van Knoel Scott, en het gevoel hebben dat ik mijn grootvader heb ontmoet in het bijzijn van Charles Davis.

Ik zou je kunnen vertellen over de muziek die ze speelden met mijn jonge neefje, de keer dat Marshall een saxofoonduet speelde met mijn blaffende hond (tijdens een interview met The Wire Magazine), of Yahya Abdul-Majid die me 's nachts wakker hield terwijl hij op MTV straalde en mijn eigen kweek roken. Maar misschien is een van mijn favoriete herinneringen de keer dat Marshall Allen en Charles Davis me vroegen om ze mee te nemen naar Selmer Saxophones in Parijs. Ze drongen er bij me op aan om het aan niemand te vertellen - de anderen moesten in het hotel blijven - dus reden we naar Parijs. Toen we eenmaal bij Selmer aankwamen, kregen Marshall en Charles het aanbod om alle hoorns te proberen die ze wilden en ik had het geluk om in de hoek van die kamer te zitten. Na een tijdje arriveerde Selmer Jr. en vroeg de jongens wat hun favoriete instrumenten waren. Zowel Marshall als Charles kiezen hun saxofoons en Selmer Jr. bood aan de helft van de prijs voor hen te betalen. Marshall Allen keek hem aan en vroeg: "Wat denk je van de helft van de prijs?" Selmer overwoog het aanbod en zei toen: 'Oké, je mag ze hebben. Stuur me gewoon een foto van jou terwijl je op onze hoorns speelt.' We liepen het Selmer-filiaal uit en ik vroeg Marshall hoeveel geld hij bij zich had om de nieuwe hoorns te kopen. 'Niets,' zei hij, 'net genoeg om oesters te gaan eten in Bastille.' En dat deden we. Die avond kwamen we terug naar het hotel en hadden een lange nacht Cognac met de andere bandleden. De laatste die bleef staan ​​was Marshall Allen.
 ━Tommy De Nys, Brussels, Belgium

 

our venue is accessible for wheelchairs / onze concertzaal is toegankelijk voor rolstoelen 
we speak English - Nederlands - Français

20:00
Venue
SOLD OUT!
Sun Ra Arkestra
sun ra poster