will guthrie & ensemble nist-nah

Will Guthrie & Ensemble Nist-Nah (fr)

Insensitive to the concept of borders, the Australian, Will Guthrie, settled in Nantes in 2004. Playing in the four corners of the globe, he has, in fifteen years, engraved his mark among those of the most singular drummers and percussionists who hammer the sound space of international experimental music. With his raw and yet erudite approach to the instrument, we forget the technique, we listen to the music.

Used to touring solo, he’s regularly surrounded by the best of today's free music stakhanovists (Oren Ambarchi, Mark Fell, Roscoe Mitchell, Anthony Pateras, Jean-Luc Guionnet) but his music exceeds all shackles of restricted identities. Will Guthrie is also a man who has fed himself with sounds from everywhere and creates music with apparent roots but well asserted modernity. In recent times, his desire to widen his horizons has led him to study and play the gamelan, the traditional instrument of Indonesian music. This instrument which we point to in the singular but which is a set of percussions, an orchestra of elements of metal, wood and skins which is necessarily played with several. From a few people to a few dozen. A giant instrument, therefore, sprawling. An entity that invades the sound space in all its layers and in all its dimensions. An instrument with an infinite spectrum, matching the melody as much as using pulsation to delight.

The gamelan carries its history and is part of a territory. He had to spend some time in Indonesia before Will Guthrie allowed himself to use it. A singular use which has the merit of knowing where its place is, far from the exotic cultural appropriation playing the Indonesian in Paris, nor the arrogance of the ahistorical borrowing of the material to tropicalize the sounds of the kit. He preserves the essence of the instrument, its overall value and the power of the gesture as well as the weight of the sacred dimension that it conveys, without imitating it, in a certain profane respect which gives depth to his music. His disc "Nist-Nah" to be released by Black Truffle, the label held by his fellow Australian compatriot Oren Ambarchi, is one of those discs where the emotion felt is accompanied by the feeling of being in the presence of a form of 'a rare intelligence. The coherence of the composition is fascinating, nourished by the musical concerns that he has dragged on for more than 20 years, between the variation of the dynamics evoking concrete music, the repetition to stubbornness and the whirlwind of trance music and the interest worn to micro-details. Beyond this interest in Gamelan and his research and compositions for the disc, Will Guthrie also transposes his music on stage by creating an orchestra of 8 people: the Nist-Nah ensemble. Eight musicians of various ages and horizons, all particularly involved in contemporary music practices and who join forces to form.

Camille Émaille – gamelan
Prune Beécheau– gamelan
Carla Pallone – gamelan
Charles Dubois – drums, gamelan
Stéphane Garin – gamelan
Will Guthrie– drums, gamelan
Mark Lockett– gamelan
Arno Tukiman – gamelan

 

This event is in collaboration with Kraak

 

NL

Ongevoelig voor het concept van grenzen, vestigde de Australiër Will Guthrie zich in 2004 in Nantes. Hij speelde overal ter wereld en heeft in vijftien jaar zijn stempel gezet bij die van de meest unieke drummers en slagwerkers in de geluidsruimte van internationale experimentele muziek. Met zijn rauwe en toch erudiete benadering van het instrument vergeten we de techniek en luisteren we naar de muziek.

Gewend aan solo toeren, wordt hij regelmatig omringd door de beste hedendaagse muziek fanatieken (Oren Ambarchi, Mark Fell, Roscoe Mitchell, Anthony Pateras, Jean-Luc Guionnet) maar zijn muziek overtreft alle ketenen van beperkte identiteiten. Will Guthrie is ook een man die zichzelf heeft gevoed met geluiden van overal en muziek maakt met schijnbare wortels maar goed beweerde moderniteit. De laatste tijd heeft zijn verlangen om zijn horizon te verbreden hem ertoe gebracht om de gamelan te bestuderen en te bespelen, het traditionele instrument van de Indonesische muziek. Dit instrument waarnaar we in het enkelvoud verwijzen, maar dat een reeks percussies is, een orkest van elementen van metaal, hout en skins dat noodzakelijkerwijs met meerdere wordt gespeeld. Van een paar mensen tot een paar dozijn. Een gigantisch instrument, dus uitgestrekt. Een entiteit die de geluidsruimte binnendringt in al zijn lagen en in al zijn dimensies. Een instrument met een oneindig spectrum, dat de melodie evenveel combineert als pulsatie gebruiken om te genieten.

De gamelan draagt ​​zijn geschiedenis en maakt deel uit van een territorium. Hij moest wat tijd in Indonesië doorbrengen voordat Will Guthrie zichzelf toestond het te gebruiken. Een enkelvoudig gebruik dat de verdienste heeft te weten waar zijn plaats is, ver van de exotische culturele toe-eigening die de Indonesiër in Parijs speelt, noch de arrogantie van het ahistorisch lenen van het materiaal om de geluiden van de kit tropisch te maken. Hij bewaart de essentie van het instrument, de algehele waarde en de kracht van het gebaar, evenals het gewicht van de heilige dimensie die het overbrengt, zonder het te imiteren, in een zeker profaan opzicht dat diepte geeft aan zijn muziek. Zijn schijf "Nist-Nah" die wordt uitgebracht door Black Truffle, het label in het bezit van zijn collega-Australische landgenoot Oren Ambarchi, is een van die schijven waarbij de gevoelde emotie gepaard gaat met het gevoel in de aanwezigheid van een vorm van 'een zeldzame intelligentie. De samenhang van de compositie is fascinerend, gevoed door de muzikale zorgen die hij al meer dan 20 jaar voortzet, tussen de variatie van de dynamiek die concrete muziek oproept, de herhaling van koppigheid en de wervelwind van trance-muziek en de interesse voor micro -gegevens. Naast deze interesse in Gamelan en zijn onderzoek en composities voor het album, zet Will Guthrie zijn muziek ook op het podium door een orkest van 8 personen te creëren: het Nist-Nah ensemble. Acht muzikanten van verschillende leeftijden en herkomst, allemaal bijzonder betrokken bij hedendaagse muziekpraktijken en die hun krachten bundelen om samen te creëren.

Camille Émaille – gamelan
Prune Beécheau– gamelan
Carla Pallone – gamelan
Charles Dubois – drums, gamelan
Stéphane Garin – gamelan
Will Guthrie– drums, gamelan
Mark Lockett– gamelan
Arno Tukiman – gamelan

 

Dit is een evenement in samenwerking met Kraak

20:30
Venue
cancelled
Will