Giovanni & Sakata

Akira Sakata  & Giovanni di Domenico