Ben Bertrand release show

Header
zelootBEN
Title

Ben Bertrand (b) ensemble + Christina Vantzou & Lieven Martens Moana (usa/b)

Details
20:30
8 €
Venue

Ben Bertrand (b) ensemble + Christina Vantzou & Lieven Martens Moana (usa/b)

There is an endless abundance of variations that the clarinet can use in changing the colour of a single note. As a privileged listener - and - experiencer, Ben Bertrand through his favourite instrument shared the musical blueprints with me, which resulted in this album. His music has become a vivid part of my almost daily thoughts - allowing what I hear to clash and sing with the patterns and rhythms already established in my mind. A voluntary trip, an absorbing experience in our Brussels vibrant cultural life. With his instrument and countless machines, Ben creates a web of sounds that are hard to pin down but easy to absorb as a whole. Ben Bertrand happened to me. His music, full of beauty, is good to listen to and pleasant to follow. A sense and perception of continued growth too illuminated and overwhelming to resist. While I sense when a new composition is coming, Ben was able in our daily conversations, to progressively untangle a musical mystery and layout the puzzle of a new creation. Listening to his music is like sitting at the sea, watching a slow motion of our crazy life sailing by. You, as a listener, with this record stepped in an early stage of his career, with hardly any involvement of other people, composition wise. Besides composing alone, there have been countless hours when Ben Bertrand worked and interacted with Christophe Albertijn for the recordings. There is also the essence of our regular exchanges and the visions we knit. These are in my opinion just the starting points of plural interactions and musical endeavours to be. It is a matter of his artistic trust and let go, while Ben creates his own language, package and macrocosm. The excellence of Ben Bertrand's music lays in its involving and easily accessible nature, regardless of your personal or musical past experience. Ben Bertrand is all before you for you to dig, and nobody is asking you to file him away under any category. 

Tommy for Stroom & les albums claus 

 

NL

Ben Bertrand (b) ensemble + Christina Vantzou & Lieven Martens Moana (usa / b)

Er is een eindeloze overvloed aan variaties die de klarinet kan gebruiken bij het veranderen van de toon van een enkele noot. Als een bevoorrechte luisteraar - en - belever, via zijn favoriete instrument deelde Ben Bertrand zijn muzikale plan met mij, wat resulteerde in dit album. Zijn muziek is een levendig onderdeel van mijn bijna dagelijkse gedachten geworden - waardoor ik het hoor botsen en zingen met de andere patronen en ritmes die al in mijn gedachten zijn gevestigd. Een vrijwillige reis, een boeiende ervaring in ons bruisende culturele leven in Brussel. Met zijn instrument en talloze machines creëert Ben een web van geluiden die moeilijk vast te stellen zijn, maar gemakkelijk als geheel te absorberen zijn. Ben Bertrand is mij overkomen. Zijn muziek, vol schoonheid, is goed om naar te luisteren en aangenaam om te volgen. Een gevoel en perceptie van voortdurende groei te verlicht en overweldigend om te weerstaan. Hoewel ik voel dat er een nieuwe compositie aankomt, was Ben in staat om in onze dagelijkse gesprekken geleidelijk een muzikaal mysterie te ontwarren en de puzzel van een nieuwe creatie op te maken. Luisteren naar zijn muziek is alsof we aan zee zitten en kijken naar een langzame beweging van ons gekke leven dat voorbij vaart. Jij, als luisteraar, stapte met deze plaat in een vroeg stadium van zijn carrière, met nauwelijks enige betrokkenheid van andere mensen, qua compositie. Naast het componeren alleen, zijn er ontelbare uren geweest dat Ben Bertrand werkte en interactie had met Christophe Albertijn voor de opnames. Er is ook de essentie van onze regelmatige uitwisselingen en de visioenen die we breien. Dit zijn naar mijn mening slechts de uitgangspunten van meervoudige interacties en muzikale inspanningen die aankomen. Het is een kwestie van zijn artistieke vertrouwen en loslaten, terwijl Ben zijn eigen taal, pakket en macrokosmos creëert. De voortreffelijkheid van de muziek van Ben Bertrand ligt in de betrokken en gemakkelijk toegankelijke aard, ongeacht uw persoonlijke of muzikale ervaringen uit het verleden. Ben Bertrand is helemaal voor je om van te genieten, en niemand vraagt ​​je om hem weg te archiveren onder een categorie.

Tommy voor Stroom & les albums claus