L'Âge d'Or festival - FRANS ZWARTJES : HOME SWEET HOME

Header
Frans Zwartjes
Title

L'Âge d'Or festival : Frans Zwartjes (nl) + Stanley Schtinter (uk), Samuel Kilcoyne (uk) , Takatsuna Mukai (uk)

Details
21:00
4€
Venue

Voor de opening van het L’Âge d’Orfestival zullen Stanley Schtinter, Samuel Kilcoyne en Takatsuna Mukai de muziek spelen – voor piano, synthesizer en viool – die Zwartjes componeerde voor twee van de kortfilms die hij maakte in de jaren 1970-’71: Spectator en Living.

 

Hoewel hij meest gekend is om zijn meer dan vijftig fascinerende en onrustwekkende experimentele films (waarvan er dertig werden gemaakt in zeven jaar, tussen 1967 en 1974), is Frans Zwartjes (Alkmaar, 1927) verre van enkel een filmmaker: hij was ook een beeldhouwer, tekenaar, schilder, vioolmaker, altviolist en componist. In het midden van de jaren zestig koopt hij een camera om één van zijn werken in een expo te filmen, niet vermoedend dat hij zich snel volledig aan de cinema zou wijden. Beïnvloed door de New American Cinema (Andy Warhol, Bruce Conner, Gregory Markopoulos, etc.), die hij ontdekte in een bioscoop in Eindhoven, maakte Zwartjes zijn eerste films aan het eind van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig. Het is een reeks buitengewone kortfilms, met gestileerde en poëtische beelden, die erotisch geladen rituelen laten zien, oscillerend tussen aantrekking en afstoting. In lijn met zijn reeks Home Sweet Home, die verschillende films van de vroege jaren zeventig samenbrengt, kan je Zwartjes’ cinema beschouwen worden als artisanaal en ‘home made’: thuis gefilmd, met een handvol van zijn lievelingsacteurs en –actrices (zijn echtgenote Trix, de kunstenares Moniek Toebosch, Christian Manders) en geregisseerd, gemonteerd (meestal live, ‘in camera’), ontwikkeld en van geluid voorzien door hemzelf. In de documentaire Frans Zwartjes, filmmaker door Rene Coelho (1971) zijn we getuige van het draaien van Behind Your Walls en zien we Zwartjes zijn actrice regisseren zoals een orkestleider of choreograaf dat zou doen, op het geluid van een taperecorder die zijn muziek afspeelt.

 

Enkele maanden geleden vierde Frans Zwartjes zijn negentigste verjaardag in het EYE, het filmmuseum van Amsterdam. Zijn eerste kortfilm Film II (1967), waarvan men aannam dat hij verloren was, werd er in een door het EYE gerestaureerde versie vertoond. Men stelde er ook Zwartjes Tapes I voor, de eerste LP van zijn soundtracks, uitgebracht op het cultlabel Trunk Records. Drijvende kracht achter dit opnameproject is de filmmaker, programmator en muzikant Stanley Schtinter, die in de loop van de afgelopen jaren een sterke relatie met de meester uit Den Haag heeft opgebouwd door verschillende van zijn soundtracks op cassette uit te brengen en een kort videoportret over hem te draaien.

 

 

For the opening of L’Âge d’Or, Stanley Schtinter, Samuel Kilcoyne and Takatsuna Mukai will play the music – for piano, synthesizer and violin – written by Zwartjes for two of his short films made in the years 1970-1971 : Spectator and Living.

Although he is best known for his more than fifty fascinating and disturbing experimental films (of which thirty were made in seven years, between 1967 and 1974), Frans Zwartjes (Alkmaar, 1927) is far from being only a filmmaker: he was also a sculptor, a draughtsman, a painter, a violin-maker, a viola player and composer. It is in the mid-1960s, in order to film one of his works for an exhibition, that Zwartjes buys a camera, not yet suspecting that he would soon devote himself entirely to cinema. Influenced by the New American Cinema (Andy Warhol, Bruce Conner, Gregory Markopoulos, etc.), who’s films he discovered in a cinema in Eindhoven, Zwartjes made his first films at the turn of the 1960s and 1970s, a series of singular short films, with stylised and poetic images, recording erotically charged rituals, oscillating between desire and repulsion. Echoing his series Home Sweet Home, which brings together several of his films from the early 1970s, Zwartjes’ cinema can be considered as an artisanal, home made cinema: filmed at home, with a handful of his fetish actors and actresses (his wife Trix, the artist Moniek Toebosch, Christian Manders) and directed, edited (usually live, “in the camera”), developed and sonorized by himself. In the documentary Frans Zwartjes, filmmaker by Rene Coelho (1971) we witness the shooting of Behind Your Walls and see Zwartjes directing his actress as a conductor or choreographer would do, to the sound of a tape recorder that plays his music.

A few months ago, Frans Zwartjes celebrated his 90th birthday at EYE, the film museum of Amsterdam, rediscovering his first short film Film II (1967), which was believed to be lost and which has recently been restored by EYE. Zwartjes Tapes I was also presented, the first LP of his soundtracks released on the cult label Trunk Records. The driving force behind this recording project is filmmaker, programmer and musician Stanley Schtinter who, in recent years, has established a particularly complicit relationship with the master from The Hague by releasing several of his soundtracks on cassette tapes and by making a short video portrait of him.

 

 

Pour l’ouverture de L’Âge d’Or, Stanley Schtinter, Samuel Kilcoyne et Takatsuna Mukai (piano, claviers et violon) joueront les musiques écrites par Zwartjes pour deux de ses films tournés en 1970-1971 : Spectator et Living.

S’il est surtout connu pour la cinquantaine de films expérimentaux, fascinants et dérangeants, qu’il tourna (dont une trentaine en sept ans, de 1967 à 1974), Frans Zwartjes (Alkmaar, 1927) est bien loin de n’être qu’un cinéaste : il fut aussi sculpteur, dessinateur, peintre, ainsi que luthier, altiste et compositeur. C’est d’ailleurs pour filmer une de ses œuvres plastiques pour une exposition, sans se douter qu’il allait bientôt se consacrer intensément au cinéma, qu’il achète une caméra au milieu des années 1960. Très influencé par le New American Cinema (Andy Warhol, Bruce Conner, Gregory Markopoulos, etc.) dont il a l’occasion de découvrir les films dans un cinéma d’Eindhoven, Zwartjes tourne, à la charnière des années 1960 et 1970, une série de courts métrages singuliers, aux images stylisées et poétiques, enregistrant des rituels et des jeux de regards érotiquement chargés, oscillant entre le désir et la répulsion. En écho à sa série Home Sweet Home (d’après la nouvelle maison où le réalisateur emménage à La Haye et où il tournera souvent) qui regroupe plusieurs de ses films du début des années 1970, on peut considérer le cinéma de Zwartjes comme un cinéma artisanal, 'fait maison' : tourné à domicile, avec une poignée d’actrices et acteurs fétiches (sa femme Trix, l’artiste Moniek Toebosch, Christian Manders) et mis en scène, monté (le plus souvent en direct, 'dans la caméra'), développé et sonorisé par lui-même. Musique, rythme du défilement de la pellicule : dans le documentaire Frans Zwartjes, filmmaker de Rene Coelho (1971) on peut voir une scène de tournage de Behind Your Walls où Zwartjes dirige son actrice comme le ferait un chef d’orchestre ou un chorégraphe, au son d’un magnétophone à bandes diffusant sa musique.

Il y a quelques mois, Frans Zwartjes a fêté ses 90 ans à EYE, le musée du cinéma d’Amsterdam, en redécouvrant son premier court métrage Film II (1967) qu’on croyait perdu et qui a récemment été restauré par EYE ainsi que Zwartjes Tapes I, premier LP de ses musiques de films sorti sur le label culte Trunk Records. La cheville ouvrière derrière ce projet discographique est le cinéaste, programmateur et musicien Stanley Schtinter qui, depuis quelques années, a noué une relation particulièrement complice avec le vieux maître haguenois, sortant plusieurs cassettes de ses bandes-son sur son label Purge et lui consacrant un portrait filmé.

 

Tickets voor deze vertoning kunnen niet online aangekocht worden.

Een beperkt aantal tickets zijn te verkrijgen aan de balie van CINEMATEK.

 

There are no online tickets available for this screening.
A limited number of tickets and passes are on sale at the CINEMATEK desk.

 

http://www.agedorfestival.be/event/opening-night-frans-zwartjes-home-sweet-home/