Pierre Bastien + Ben Bertrand

Pierre Bastien (fr)  Ben Bertrand (b)

doors: 20h - Ben Bertrand 20:30 - Pierre Bastien 21:30

Brass & les ateliers claus present: 

Pierre Bastien (born Paris, 1953) post-graduated in eighteenth-century French literature at University Paris-Sorbonne. In 1977 he built his first musical machinery. For the next ten years, he has been composing for dance companies and playing with Pascal Comelade. In the meantime, he was constantly developing his mechanical orchestra. Since 1987 he concentrates on it through solo performances, sound installations, recordings, and collaborations with such artists as Pierrick Sorin, Karel Doing, Jean Weinfeld, Robert Wyatt, and Issey Miyake. 

The French composer and multi-instrumentalist Pierre Bastien played first in some collective bands (Operation Rhino, Nu Creative Methods, Effectifs de Profil), and with the Dominique Bagouet Dance Company. 

Around 1986 he started participating in Pascal Comelade’s Bel Canto Orquesta. At the same time he created – and literally built – his own orchestra called Mecanium : an ensemble of musical automatons constructed from meccano parts and activated by electro-motors, that are playing on acoustic instruments from all over the world. 

” A composer’s dream: a fail-safe orchestra at one’s fingertips obeying ever so gently to his every command: a timeless sounding orchestra, both futuristic and slightly dada, conjuring ancient traditions in its surprisingly sensuous music. This is, in a nutshell, what Pierre Bastien’s “Mecanium” is all about, a daydream of sorts that he has successfully pursued since 1976. The musicians of his orchestra are machines. And the idea behind it is simple, efficient, and poetic : to have traditional instruments (Chinese lute, Morrocan bendir, Javanese saron, koto, violin, sanza, etc.) played by a mechanical instrument made of meccano pieces and recycled turntable motors. These hybrid and self-playing sound sculptures perform a series of short pieces, charming and hypnotic. ”

pierrebastientapes

 

Ben Bertrand is using a bass clarinet and backed with sound effects, aiming in the direction of the contemporary classical section of your record collection. Dreamlike compositions that take you to his warm and minimal world. In the musical sauna, Ben Bertrand sits in between Gavin Bryars and Jon Hassell. For ‘les albums claus’, Ben Bertrand made 5 compositions overflowing in a musical crescendo, unfolding its character and talent in a unified primitive/futuristic sound combining features of world ethnic styles with advanced electronic techniques. Ben Bertrand was influenced by fellow minimalists such as Steve Reich and Terry Riley, and in his work, he combines simple musical patterns, offset in time, to create a slowly shifting, cohesive whole. He makes use of his clarinet – effects and loop pedals – to construct modal, hypnotic grooves, over which he plays microtonally-inflected clarinet phrases. The use of loops permits to phase patterns on which simple and audible processes let him explore musical concepts. Rich harmonies are built, always increasing in density, before the whole thing gradually fades out leading the auditor back on earth.

benbertrand.music

 

 

 

Pierre Bastien (geboren in Parijs, 1953) studeerde af in de achttiende-eeuwse Franse literatuur aan de universiteit Parijs-Sorbonne. In 1977 bouwde hij zijn eerste muziekmachine. De volgende tien jaar componeert hij voor dansgezelschappen en speelt hij met Pascal Comelade. Ondertussen ontwikkelde hij voortdurend zijn mechanisch orkest. Sinds 1987 concentreert hij zich daarop via solo-optredens, geluidsinstallaties, opnames en samenwerkingen met artiesten als Pierrick Sorin, Karel Doing, Jean Weinfeld, Robert Wyatt en Issey Miyake.

De Franse componist en multi-instrumentalist Pierre Bastien speelde eerst in enkele collectieve bands (Operation Rhino, Nu Creative Methods, Effectifs de Profil) en bij de Dominique Bagouet Dance Company.

Rond 1986 begon hij deel te nemen aan het Bel Canto Orquesta van Pascal Comelade. Tegelijkertijd creëerde - en bouwde hij letterlijk - zijn eigen orkest genaamd Mecanium: een ensemble van muzikale automaten opgebouwd uit meccano-onderdelen en geactiveerd door elektromotoren, die spelen op akoestische instrumenten van over de hele wereld.

” De droom van een componist: een faalveilig orkest binnen handbereik dat heel zachtjes aan al zijn commando's gehoorzaamt: een tijdloos klinkend orkest, zowel futuristisch als een beetje dada, dat oude tradities oproept in zijn verrassend sensuele muziek. Dit is in een notendop waar het "Mecanium" van Pierre Bastien over gaat, een soort dagdroom die hij sinds 1976 met succes nastreeft. De muzikanten van zijn orkest zijn machines. En het idee erachter is eenvoudig, efficiënt en poëtisch: traditionele instrumenten (Chinese luit, Marokkaanse bendir, Javaanse saron, koto, viool, sanza, enz.) laten bespelen door een mechanisch instrument gemaakt van meccano-stukken en gerecyclede draaitafelmotoren. Deze hybride en zelfspelende geluidssculpturen brengen een reeks korte stukken, charmant en hypnotiserend. ”

pierrebastientapes

Ben Bertrand gebruikt een basklarinet en ondersteund met geluidseffecten, in de richting van de hedendaagse klassieke sectie van je platencollectie. Dromerige composities die je meenemen naar zijn warme en minimalistische wereld. In de muzikale sauna zit Ben Bertrand tussen Gavin Bryars en Jon Hassell. Voor 'les albums claus' maakte Ben Bertrand 5 composities die overvloeiden in een muzikaal crescendo, waarbij hij zijn karakter en talent ontvouwde in een verenigd primitief/futuristisch geluid dat kenmerken van etnische wereldstijlen combineert met geavanceerde elektronische technieken. Ben Bertrand werd beïnvloed door collega-minimalisten als Steve Reich en Terry Riley, en in zijn werk combineert hij eenvoudige muzikale patronen, gecompenseerd in de tijd, om een ​​langzaam verschuivend, samenhangend geheel te creëren. Hij gebruikt zijn klarinet – effecten en looppedalen – om modale, hypnotiserende grooves te construeren, waarover hij microtonaal verbogen klarinetfrases speelt. Het gebruik van loops maakt het mogelijk om patronen te faseren waarop eenvoudige en hoorbare processen hem in staat stellen muzikale concepten te verkennen. Er worden rijke harmonieën opgebouwd, die altijd in dichtheid toenemen, voordat het geheel geleidelijk vervaagt en de auditor terug op aarde leidt.

benbertrand.music

 

our venue is accessible for wheelchairs / onze concertzaal is toegankelijk voor rolstoelen 
we speak English - Nederlands - Français

 

20:00
Venue
8€ / 10€
Ben Bertrand
Pierre Bastien