Residencies

In residentie van 3 tot 11 maart 2017

Ondanks een beperkte discografie is het onorthodoxe raptrio Baleine 3000 er in geslaagd een volledig unieke sound voort te brengen. Veel is te wijten aan hun eclectische samenstelling – de Japanse MC Illreme, de Belgische producer Lawrence Le Doux en de Franse dj Afrojaws. De crosscontinentale relatie kwam toevallig tot stand toen Le Doux op zoek ging naar een Japanse rapper in de late jaren 2000 en stuitte op Jun Kamoda’s project Illreme. Afrojaws vervoegde de band om mee te werken aan zeven tracks op hun laatste plaat The Nap.

Desondanks heeft de groep nog nooit samen opgetreden: alle opnames werden online uitgewisseld. Op 11 maart 2017 zullen ze bij les ateliers claus voor het eerst een concert geven.

 

In residence from the 3rd till the 11th of March 2017

Despite a discography that has only seen an EP and a compilation on Sonig, the sound that unorthodox rap trio Baleine 3000 has engendered is entirely unplaceable. One look at their impossibly eclectic roster—which brings together Japanese MC Illreme, Belgian producer Lawrence Le Doux, and French DJ Afrojaws—will shed some light on how this comes about. As they explain, the cross-continental relationship came about by change after Le Doux stumbled upon Jun Kamoda's Illreme project when looking for a Japanese rapper in the late 2000s. Years later, Afrojaws joins the fold to compile seven tracks on The Nap, their latest offering.

Nevertheless, the three group members have never played together: all of their recordings were exchanged online. On the 11th of Mars, they will give a concert as a group for the very first time. 

Denki Udon is een trio bestaande uit Norberto Lobo (gitaar), Giovanni Di Domenico (piano/keyboard) en Tatsuhisa Yamamoto (drums).

In residentie van 17 tot en met 22 oktober 2016; concert op zaterdag 22 oktober

 

Denki Udon is a trio composed of Norberto Lobo (guitar), Giovanni Di Domenico (piano/keyboard) and Tatsuhisa Yamamoto (drums).

In residence from the 17th till the 22nd of October 2016; concert on Saturday the 22nd of October

Brusselse groep rond Jean-Philippe De Gheest (drums) en Gil Mortio (bas en zang) die groovy mengsels brouwt tussen jazz en rock. Geïnspireerd door science fictionfilms, gevoed door exotische melodieën, geeft Joy as a Toy de voorkeur aan reizen zonder kompas.

De groep stelt haar derde album, Morning Mountains voor. Verwacht u aan fijnmazige popklanken en zorgeloze cross-over, een fantastisch bestiarum en een droomreis naar ingebeelde tropen.

Residentie van 20 tot 23 september; concert op 23 september 2016

Thomas Bonvalet zal gedurende een week werken aan zijn soloproject. Aanvankelijk werkt hij enkel op gitaar met nylonsnaren en verkent hij de akoestische mogelijkheden van het instrument. In een tweede stap integreert hij het geluid van objecten (metronoom, stemvorken, harmonica's, ...) die hij op een oneigenlijke manier heeft gebruikt. De residentie start op 12 september, presentatie op 17 september 2016.

Thomas Bonvalet will be working on his solitary project during 1 week: initially focused on the nylon string guitar, limiting itself exclusively to the acoustic possibilities of the instrument. Integrating the sound of objects (metronome, tuning forks, harmonicas…) deviating from their common usage. Start of his residency: September 12th, presentation on September 17th 2016.

Le jour du seigneur zijn Benjamin Chaval (drums, electronica) en Arnaud Paquotte (bas).

Smeedwerk / klokken / hamers / trompet / snaren / huiden /elektronica

In residentie van 27 juni tot en met 1 juli 2016 om opnames te maken.

 

Le jour du seigneur are Benjamin Chaval (drums, electronics) and Arnaud Paquotte (bass).

Forgery / bells / hammers / trumpet / snares / skins / electronics

In residence from the 27th of June till the 1st of July 2016 to make recordings.

Theatermakers Eva Binon, Jason Dousselare en Louise Van den Eede kwamen tussen 23 mei en 3 juni 2016 werken aan de voorstelling Pymalion.

Theatre makers Eva Binon, Jason Dousselare and Louise Van den Eede came to work on the piece Pygmalion between the 23rd of May and the 3rd of June 2016.

Wat gebeurt er wanneer Fanfakids hun kostuum ontgroeid zijn? Ze starten zelf een drumgroep en maken eigen ritmes en nieuwe klanken onder de naam: Zica-N. In samenwerking met de muzikanten van ZOFT gingen een aantal jongeren aan de slag met een nieuw repertoire en bouwden ze hun eigen instrumenten. Niet alleen de muziek maken ze zelf, ze werken ook mee aan de ontwikkeling van het volledige project en staan in voor alle aspecten ervan (promotie, repetities, budget). Het resultaat? Urban grooves van de bovenste plank, gebracht door getalenteerde Brusselse jongeren. Een ‘must see’!

Wekelijkse residentiedag tussen 7 mei en 12 juni 2016; concert op zondag 12 juni op het festival Supervlieg/Supermouche in het Park van Vorst

 

What happens when kids in a marching band have outgrown their uniforms? They start a drum group of their own, and make rhythms and new sounds under the name: Zica-N. In cooperation with the musicians of ZOFT, a group of young people started working on a new repertoire and building their own instruments. They didn’t only make the music themselves, they also contributed to the development of the complete project and were responsible for every aspect of it (promotion, repetitions, budget). The result? First class urban grooves, brought to you by talented youngsters from Brussels. A must see!

Weekly residence day between the 7th of May and the 12th of June 2016; concert on Sunday the 12th of June at Supervlieg/Supermouche festival (Parc of Vorst)

 

1980: de band uit San Francisco Tuxedomoon brengt het album Half Mute uit, dat hen onmiddellijk vestigt als één van de leidende avant-garde popbands.

2016: zesendertig jaar, tientallen releases en honderden shows later komen de oorspronkelijke leden van Tuxedomoon, Steven Brown, Peter Principle en Blaine Reiniger, er daarbovenop Luc van Lieshout en Bruce Geduldig, samen om Half-Mute te herinterpreteren en opnieuw op te voeren in een reeks exclusieve shows over heel Europa.       

Hun residentie, van 26 april tot en met 12 mei 2016, had tot doel deze tournee voor te bereiden. De tournee startte met drie concerten bij les ateliers claus op 10, 11 en 12 mei.

 

1980: San Francisco band Tuxedomoon release their debut album Half-Mute, which immediately establishes them as one of the leading avant-garde pop bands.

2016: thirty-six years, dozens of releases and hundreds of shows later, Tuxedomoon’s original members, Steven Brown, Peter Principle and Blaine Reininger, joined by Luc van Lieshout and Bruce Geduldig, get together to revisit Half-Mute and perform it on a series of exclusive shows around Europe.

Their residence, from the 26th of April till the 12th of May 2016, was aimed to prepare for this tour. The tour kicked off with three concerts at les ateliers claus on the 10th, 11th and 12th of May.

Radio Femmes Fatales, a.k.a. Maya Boquet en Lenka Luptáková, is een Frans-Belgisch duo dat radiofonische  spelen maakt die live worden uitgezonden op een naburig radiostation.

De formats zijn opgevat als korte uitzendingen die noties rond vrouwelijke identiteit verkennen en ons laten kennismaken met 'ongewone femmes fatales'. Hieronder verstaan ze iedereen die door zijn of haar handelingen de traditionele categorieën overhoop haalt en het spectrum tussen de polen 'man' en 'vrouw' verbreedt.

RFF werkt met een sonore grammatica van heterogene en eclectische, analoge en elektronische elementen die zich met elkaar verweven zonder waardenhiërarchie. De hybride esthetica van de stukken van RFF benadert de Duitse 'Hörspiele', waarin als enige regel de verkenning van het ongehoorde geldt. 

In residentie van 18 tot en met 25 april 2016

 

Radio Femmes Fatales, a.k.a. Maya Boquet et Lenka Luptáková, is a Belgian-French duo which makes radiophonic pieces, played on a stage and broadcasted live on a radio station nearby.

The formats are conceived as short emissions that explore notions of feminine identity introduce us to a series of 'extraordinary femmes fatales'. These are men or women who, by their actions, blur the traditional categories and broaden the spectrum between 'male' and 'female'.

RFF works with a sonorous grammar made of heterogeneous and eclectic, analogical and electronic elements which are woven together without any hierarchy of value. The hybrid esthetic of the RFF pieces lies close to the German 'Hörspiele', literally 'hearing games', in which the only rule is the exploration of the unheard.

In residence from the 18th till the 25th of April 2016

Bear Bones, Lay Low is het soloproject van Ernesto Gonzales. Gonzales resideerde bij ons om nieuwe opnames te maken. De opnames werden uitgebracht door het Nederlandse label RushHour.

In residentie van 13 tot 26 april 2016

 

Bear Bones, Lay Low is Ernesto Gonzales’s solo project. Gonzales resided with us to make new recordings, which were brought out by the Dutch label RushHour.

In residence rom the 13th till the 26th of April 2016

 

https://www.discogs.com/Bear-Bones-Lay-Low-Hacia-La-Luz/release/8842159

Monte Isola is een plek. Een eiland, gelegen in het midden van een meer in Noord-Italië. ‘Monteisola’ is bovendien het pseudoniem waar de Brusselse geluidartieste Myriam Pruvot achter schuilgaat. In 2013 bracht Monte Isola haar eerste album NIEBLA uit op het Franse label Wild Silence. Het was de uitkomst van een reis doorheen het zuiden van Chili, waar het album volledig is opgenomen. Geïnspireerd door populaire melodieën en allerhande bijzondere soorten muziek, lawaai en ritornello’s door elkaar gooiend, speelt Monteisola met ruimte en afstand, waardoor haar werk op de grens ligt van rudimentaire folk en concrete muziek. Voor optredens werkt ze sinds kort samen met de multi-instrumentalist TSEG (WHY THE EYE).   

In residentie van 4 tot en met 6 april 2016; concert op woensdag 6 april

 

Monte Isola is a place. An island, located in the middle of a lake in Northern Italy. And it is the pseudonym under which Brussels-based sound artist Myriam Pruvot chose to labor. In 2013, Monte Isola released her first album NIEBLA on the french record label Wild Silence. This was the product of a journey through South Chile, where the album was entirely recorded. Inspired by popular melodies and all forms of peculiar musics, jumbling together noises and ritornelli, Monteisola plays with space and lenghts, positionning her work at the border of vestigial folk and « concrète » music. For the stage, she recently teamed up with the multi-instrumentalist TSEG (WHY THE EYE).

In residence from the 4th till the 6th of April 2016; in concert on Wednesday the 6th of April

Orgue Agnès is Laurent Gerard (Èlg) samen met een violist en een percussionist. Laurent Gerard is kind aan huis bij les ateliers claus en is volgens ons één der meest originele en creatieve Brusselse muzikanten. Vorig jaar schonk hij ons een excellent optredens met Cam Deas,  eind maart komt hij met twee gastmuzikanten van de groepen Sourdure en 1er Chausseur: Ernest Bergez en Clement Verceletto.

Voor deze presentatie komen ze van 21 tot en met 27 maart 2016 bij les ateliers claus resideren; concert op zondag de 27ste

 

Orgue Agnès is Laurent Gerard (Èlg) together with a violin player and a percussionist. Laurent Gerard is a regular at les ateliers claus and in our opinion one of the most original and creative musicians in Brussels. Last year he gave an excellent performance with Cam Deas; at the end of March, he will come by with two guest musicians of the bands Soudure and 1er Chasseur: Ernest Bergeez and Clement Verceletto.

To prepare for this presentation, they come to reside from the 21st till the 27th of March 2016; concert on Sunday the 27th

Les Mutants Maha is de groep rond de Franse drummer Guigou Chenevier, de frontman van Etron Fou Leloublan. Naar ons gevoel was hun optreden één van de beste bij les ateliers claus van de afgelopen jaren. Ze maken geen licht verteerbare meezingliedjes, maar muzikale schoonheid voor het hoofd en het hart.

Tijdens de residentie maakten ze een opname die midden 2017 zal worden uitgebracht op les albums claus. 

In residentie van 11 tot 18 maart; concert op 18 maart 2016

 

Les Mutants Maha is the band around the french drummer Guigou Chevenier (also the frontman of Etron Fou Lebloulan).

Their performance was, according to us, one of the best concerts we hosted these last couple of years. Musical playing and writing of the highest level. Not the most easy thing to swallow, no sing-a-long-songs, but musical aesthetics that conquer your heart and brain.

During the residency Les Mutants Maha made a recording which will be brought out on les albums claus mid-2017.

In residence from the 11th till the 18th of March; concert on the 18th of March 2016

Yann Leguay is een Brusselse geluidskunstenaar. Tijdens zijn residentie, van 7 tot 9 februari 2016, maakte hij opnames voor het Vleklabel, waarvan het resultaat eerstdaags zal uitkomen.

Yann Leguay is a soundartist from Brussels. During his residency, from the 7th till the 9th of February 2016, he made recordings which will come out shortly on the Vlek label.

https://www.discogs.com/label/223773-Vlek

La Barancande is de ontmoeting tussen de muzikanten van TOAD en Basile Brémaud rond het repertoire van Virginie Granouillet ofwel La Baracande, een zangeres wiens werk werd opgenomen door Jean Dumas in de jaren ‘50-‘60.

Deze muzikanten benaderen frontaal één van de fundamentele vragen aanwezig in de muzikale tradities van Centraal-Frankrijk, de correlatie tussen het geluid/timbre en de cadans, en hoe die twee noties zich organiseren om wat men Melodie noemt voort te brengen. Wat hen geraakt heeft bij het beluisteren van Virginie Granouillet is de onmiddellijke aanwezigheid van haar stem en de dramatische spanning die van haar uitgaat. Het gaat hier om muziek die gemaakt is om te beluisteren, narratieve muziek die niet aanzet tot dansen maar zich tot de luisteraar richt.

In residentie van 18 tot en met 22 januari 2016; met opnames; concert op vrijdag 22 januari

 

La Baracande is the collaboration between the musicians of TOAD and Basile Brémaud around the repertoire of Virginie Granouillet or La Baracande, a singer whose work was recorded by Jean Dumas in the fifties and sixties.

These musicians approach frontally one of the fundamental questions present in the musical traditions of Central France, the correlation between the sound/timbre and the cadence, and how these two notions organize oneself to bring forth Melody. What touched them while listening to the music of Virginie Granouillet is the immediate presence of her voice and the dramatic tension she emits. This is music made for listening; it's narrative music which does not invite to dance but which speaks to the listener.

In residence from the 18th till the 22nd of January 2016; with recordings; concert on Friday the 22nd

Chocolat Billy, opgericht in 2002 in Bordeaux, bestaat uit vier muzikanten die afwisselend verschillende instrumenten bespelen – gitaar, bas, drum, keyboard, diverse percussie.

Het gaat om een voornamelijk instrumentele rock die zich beweegt tussen verschillende muzikale kleuren: punkachtige wereldmuziek, bruitistische improvisatie, cold wave, pop, …

Met Joni Burgin, Armelle Marcadé, Mehdi Michaux en Ian Saboya

In residentie van 4 tot en met 14 januari 2016, met opname

 

Chocolat Billy, founded in 2002 in Bordeaux, consists of four musicians who share and exchange their instruments – guitar, bass, drum, keyboard and various percussion.

It’s an instrumental kind of rock which moves between different musical colours: punky world music, bruitistic improvisation, cold wave, pop, …

With Joni Burgin, Armelle Marcadé, Mehdi Michaux and Ian Saboya

In residence from the 4th till the 14th of January 2016, with recording

Frederic Bernier is een Franse stemkunstenaar. Hij resideerde bij ons van 14 tot 18 december om te werken aan een nieuwe presentatie die keelgezangen, poëzie en elektronische muziek vermengt. Hij gaf een concert op 19 december 2015.

Frederic Bernier is a french voice artist. He resided with us to work out a presentation that would include throat singing, poetry and electrical music. He gave a concert on the 19th of December 2015.

Èlg + Cam Deas bereidden gedurende de eerste twee weken van april bij les ateliers claus een nieuwe performance voor, een absurde mengeling tussen woord en muziek. Ze stelden hun Frans-Britse melting pot op 12 april 2015 voor, in het gezelschap van Vespre en Sweet Tongue.

Èlg + Cam Deas worked on a new performance, een absurd blend of words and music, during the first two weeks of April at les ateliers claus. They presented their French-British melting pot on April 12th 2015, together with Vespre and Sweat Tongue. 

De legendarische Brusselse avant-gardegroep rond Marc Hollander (oprichter van het Crammed Discslabel) is na 20 jaar uit haar as herrezen. De eerste van een nieuwe reeks concerten vond plaats bij les ateliers claus. De residentie voorafgaand aan hun concert had als doel deze concerten voor te bereiden. 

Residentie van 9 tot 19 februari 2015

Concert met Véronique Vincent op 19 februari

 

After 20 years of silence, the legendary Brussels avant garde band around Marc Hollander (founder of the Crammed Discslabel) arises from its ashes. The first of a new series of concerts took place at les ateliers claus. The residency had the aim to prepare these concerts.

Resindency from the 9th till the 19th of February 2015

Concert with Véronique Vincent on the 19th of February

De Finse elektronicapionier Mika Vainio, de Belgische percussionist Eric Thielemans het Amerikaans-Brusselse fenomeen Charlemagne Palestine staken van maandag 21 tot zondag 27 november 2013 de koppen bij elkaar, maakten opnames en gaven een concert.

Pioneer of Finnish electronics Mika Vainio, Belgian percussionist Eric Thielemans and American Brusseleir Charlemagne Palestine teamed up from Monday the 21st till Sunday the 27th of November 2013 to make recordings and to give a concert.

Drummer Chris Corsano en multi-instrumentaliste Pak Yan Lau werkten aan de opnames van de LP asbestos and little rain, die werd uitgegeven door ons eigen label les albums claus.

in residentie van 30 oktober tot 6 november 2013 

 

During the residency, drummer Chris Corsano and multi-instrumentalist Pak Yan Lau recorded the LP asbestos and little rain, which was brought out by our own label les albums claus.

in residence from the 30th of October till the 6th of November 2013