Bégayer

Bégayer (FR) maken Frans chanson, bruitistische muziek, geluiden... Muziek die van veraf lijkt te komen. Ze werken met korte gedichten en zelfgemaakte instrumenten, geïnspireerd door Afrika en Azië, en radio's, versterkers en andere kleine elektronische objecten. Alle composities en arrangementen: Loup Uberto, Lucas Ravinale, Alexis Vineïs.

In concert op 10 juni 2017; in residentie van 11 tot en met 15 juni

 

Bégayer (FR) make french chanson, bruitistic music, sounds... That seem to come from far away. They write short poems and make artisanal instruments, inspired by Africa and Asia, and work with radios, amplifiers and small electronic objects. All compositions and arrangements: Loup Umberto, Lucas Ravinale, Alexis Vineïs.

En concert le 10 juin 2017; en résidence du 11 jusqu'au 15 juin 

 

Bégayer (FR) font du chanson française, musique bruitiste, rumours... Des musiques lointaines, Poèmes courts, instruments artisanaux inspirés d’Afrique et d’Asie, Radios, amplificateurs et autres petits objets électroniques. Toutes compositions, arrangements : Loup Uberto, Lucas Ravinale, Alexis Vineïs.

In concert on the 10th of June 2017; in residence from the 11th till the 15th of June