Bridget Hayden & Ignatz

Bridget Hayden (UK) en Ignatz (B) zullen één week bij les ateliers claus resideren en op deze avond het resultaat voorstellen.

Bridget Hayden schreef geschiedenis als violiste bij het Vibracathedral Ochestra, de moeder van de vroege eenentwintigste eeuwse Europese avant garde drone rock. In 2006 verliet ze de band om zich te concentreren op haar eigen werk, dat naast intense stukken drone ook poëzie, film en schilderkunst omvat. Met gitaar en altviool verdrijft ze de heavy noise uit haar lichaam.

In 1910 creëerde de illustrator George Herriman de Krazy Kat comic. Ignatz, een kwaadaardige muis, was Krazy Kats aartsvijand, en zijn favoriete tijdverdrijf was het gooien van bakstenen naar Krazy Kats hoofd (die deze handelingen als liefdesverklaringen opvatte). De Belgische artiest Bram Devens gebruikt Ignatz als zijn alter ego, en komt gewapend met zijn eigen stapel bakstenen: spaarzame, gevoelvolle songs die voortvloeien uit de menselijke conditie, ingepakt in effecten, aangevreten door tape, voortgedreven door improvisatie en spontaniteit.

De songs van Ignatz stammen uit een vertrouwd uitgekleed folk framework, en Devens’ behandeling doet denken aan het louche primitivisme van V.U. of Henry Flint. maar ze klinken binnenstebuiten gekeerd, drijven weg, hun koele ondertoon verraadt een belemmerde gloed onder de oppervlakte. Autonome loops verstrengelen zich in elkaar. De songs schurken langs percussie, bastonen, of een karig keyboardmotief. Een stem trekt zich terug uit het hart van de song in de richting van een verloren gelopen gewauwel. 

een residentie van 18 tot en met 22 september 2017

 

Bridget Hayden (uk) & Ignatz (b) will reside at les ateliers claus during one week and show the result on this night.

Bridget Hayden wrote history as a violinist with Vibracathedral Orchestra, the mother of early twenty-first century European avant-garde drone rock. In 2006 she left the band to focus on her own work, which alongside that of intense drone pieces also includes poetry, film and painting. With guitar and viola she exorcices the heavy noise from her body. 

In 1910, the illustrator George Herriman created the Krazy Kat comic strip. Ignatz, a vicious mouse, was Krazy Kat’s arch enemy, and his favourite pastime was to throw bricks at Krazy Kat’s head (who misinterpreted the mouse’s actions as declarations of love). Belgian artist Bram Devens uses Ignatz as his alter-ego, and comes armed with his own pile of bricks; sparse, emotive songs born of the human condition, wrapped in effects, corroded by tape, driven forth by improvisation and spontaneity.

Ignatz’s songs stem from a familiar stripped folk framework, with Devens’ delivery recalling the louche primitivism of V.U. or Henry Flynt – but these songs sound inverted, cast adrift, their cool touch belying a stymied heat beneath the surface. Where Devens’ fretwork is adorned, it is executed with a refined coarseness. Autonomous loops entwine each other. Songs brush past percussion, bass notes, or a scant keyboard motif. A voice recedes from the heart of the song into a dislocated, cracked drawl.

a residency from the 18th until the 22nd of September 2017

 

https://bridgethayden.bandcamp.com/
http://www.ignatz.be/

bram & bridget