Lennert Jacobs

Lennert Jacobs (b)

Lennert Jacobs finally kicked out everyone from all different bands he's playing in - MDCIIIRape BlossomsThe Germans and cUNST just to name a few. He'll be residing at les ateliers claus during the 4th heatwave of 2021 working on a live presentation of his debut solo album which will presented in the fall of 21 and will be a co-production between les albums claus & De Werf. 

Lennart Jacobs is a sound explorer and turned himself to the lavish lifestyle and opulent environs of an electronic prospector. He ventures through almost every experimental genre, from spliced tape works and minimalism to loose folk-rock and dub. This bizarre, endlessly fascinating juxtaposition is all the more mysterious as he unveils no formula of his work process - until now.  

 

Lennert Jacobs heeft eindelijk iedereen eruit gegooid van alle verschillende bands waarin hij speelt - MDCIII, Rape Blossoms, The Germans en cUNST om er maar een paar te noemen. Hij zal tijdens de 4e hittegolf van 2021 in les ateliers claus verblijven en werken aan een live presentatie van zijn debuut solo-album dat in het najaar van 21 zal worden gepresenteerd en een coproductie zal zijn tussen les albums claus & De Werf.

Lennart Jacobs is een geluidsontdekkingsreiziger en wendde zich tot de weelderige levensstijl en weelderige omgeving van een elektronische goudzoeker. Hij waagt zich door bijna elk experimenteel genre, van gesplitste tapewerken en minimalisme tot losse folkrock en dub. Deze bizarre, eindeloos fascinerende nevenschikking is des te mysterieuzer omdat hij tot nu toe geen formule van zijn werkproces onthult.

lennert jacobs