Secluded Bronte + Anais Tuerlinckx

Secluded Bronte (uk) + Anaïs Tuerlinckx (b)

Secluded Bronte is Adam Bohman, Jonathan Bohman, and Richard Thomas. Their music is heterogeneous, so it defies easy categorisation. And in a sense, their remit is to defy categorisation, to refute genre. 

Formed in London and launched in New York City, the Anglo-Welsh trio have been together for 20 years. Since that time in 2002, they have continued to plow an idiosyncratic furrow into the heart of what one might call art music. 

Rock 'n' Roll, bric-a-brac, bullfrogs, hardcore abstract noise, musique concrète, the sound of rowing boats, references to cinema and television, comedy, poetry, songs, sketches and theatre co-exist equally. They are not so much a section in a record shop but the record shop itself. 

Secluded Bronte seldom improvises, yet their scores are open enough to permit surprise. Predominantly, they take a conceptual approach to music. For example, their hörspiel Dark August Variations, commissioned by Dr. Klangendum, weaved Emily Brontë's Wuthering Heights, a straight-to-video American horror movie, The Mabinogion (a collection of Welsh mythological stories) and their own audio travelogues and vignettes into an elliptical tapestry. 

There is also an element of Secluded Bronte's sound which can be best described as a forensic exploration of the material physics of everyday objects; the sonority of plastic, the timbres of wood and metal, the sounds of electromagnetic objects. The sounds produced are placed on an equal footing with more conventional instrumentation; harmonica, piano, percussion, guitar, bass, violin, brass, woodwind. 

Forthcoming is their most ambitious project to date, an as-yet-untitled feature-length experimental documentary film that explores the web of connections between minor planets, 20th-century warfare, and the development of the optical sound film. 

https://secludedbrontemusic.tumblr.com/

 

Anaïs Tuerlinckx is a pianist, composer and sound artist from Brussels.

She moved to Berlin in 2008, interested in the local improvised music scene. Tending to a rather physical and expending way of playing, her performances are characterized by a decidedly harsh and noisy but at the same time elegiac, breezy and spacious sound.

She likes to get involved in public spaces proposing inside piano activism out of the concert space and also teaches improvisation within the scope of music pedagogy.

https://www.anaistuerlinckx.com/ 

 

--

 

Secluded Bronte is Adam Bohman, Jonathan Bohman en Richard Thomas. Hun muziek is heterogeen, dus het tart gemakkelijke categorisering. En in zekere zin is het hun taak om categorisering te trotseren, om genres te weerleggen.

Het Anglo-Welsh trio, opgericht in Londen en gelanceerd in New York City, is al 20 jaar samen. Sinds die tijd in 2002 zijn ze een eigenzinnige groef blijven ploegen in het hart van wat je kunstmuziek zou kunnen noemen.

Rock 'n' Roll, curiosa, brulkikkers, hardcore abstracte noise, musique concrète, het geluid van roeiboten, verwijzingen naar film en televisie, komedie, poëzie, liedjes, sketches en theater bestaan ​​naast elkaar. Ze zijn niet zozeer een afdeling in een platenzaak, maar de platenzaak zelf.

De afgezonderde Bronte improviseert zelden, maar hun partituren zijn open genoeg om verrassing toe te laten. Overwegend benaderen ze muziek conceptueel. Zo verweven hun hörspiel Dark August Variations, in opdracht van Dr. Klangendum, Emily Brontë's Wuthering Heights, een rechtstreekse Amerikaanse horrorfilm, The Mabinogion (een verzameling mythologische verhalen uit Wales) en hun eigen audio-reisverslagen en vignetten tot een elliptische tapijtwerk.

Er is ook een element van het geluid van Secluded Bronte dat het best kan worden omschreven als een forensische verkenning van de materiële fysica van alledaagse voorwerpen; de sonoriteit van plastic, de klankkleuren van hout en metaal, de geluiden van elektromagnetische objecten. De geproduceerde geluiden worden op gelijke voet geplaatst met meer conventionele instrumentatie; mondharmonica, piano, percussie, gitaar, bas, viool, koperblazers, houtblazers.

Komende is hun meest ambitieuze project tot nu toe en tot nu toe titelloze experimentele documentairefilm die het web van verbindingen tussen kleine planeten, 20e-eeuwse oorlogsvoering en de ontwikkeling van de optische geluidsfilm verkent.

 

https://secludedbrontemusic.tumblr.com/

Anaïs Tuerlinckx is een Brusselse pianist, componist en geluidskunstenaar.

Ze verhuisde in 2008 naar Berlijn, geïnteresseerd in de lokale geïmproviseerde muziekscene. Haar uitvoeringen neigend naar een nogal fysieke en veeleisende manier van spelen, worden gekenmerkt door een uitgesproken hard en lawaaierig maar tegelijkertijd elegisch, luchtig en ruimtelijk geluid.

Ze houdt ervan om betrokken te zijn bij openbare ruimtes door binnen piano-activisme buiten de concertruimte voor te stellen en geeft ook improvisatieles in het kader van muziekpedagogiek.

https://www.anaistuerlinckx.com 

 

our venue is accessible for wheelchairs / onze concertzaal is toegankelijk voor rolstoelen 
we speak English - Nederlands - Français

20:30
Venue
10€
Bohman
https://www.anaistuerlinckx.com