Senyawa + Orphan Fairytale

Senyawa (ind) + Orphan Fairytale (b)

Senyawa (ind) + Orphan Fairytale (b)

Senyawa is an experimental band from Java, Indonesia, consisting of Rully Shabara and Wukir Suryadi. The band was formed in 2010 in Yogyakarta.

The band mixes influences from musical and folklore traditions from the Indonesian archipelago with experimental music. The band's neo-tribal sound has been described to mix "punk attitude" with "avant-garde aesthetics". According to critics, Senyawa has "managed to embody the aural flavours of Javanese music while exploring the framework of experimental music practice, pushing the boundaries of both traditions"to create a sound that is "thoroughly out of this world."

Shabara provides his extended vocal techniques to Senyawa. The band's lyrics are in various languages of Indonesia, including Sulawesian, Javanese, and Indonesian. Senyawa's music is provided by Suryadi's self-built musical instruments made from bamboo and traditional agricultural tools from rural Indonesia.

Senyawa is een experimentele band uit Java, Indonesië, bestaande uit Rully Shabara en Wukir Suryadi. De band werd opgericht in 2010 in Yogyakarta.

De band mixt invloeden uit muzikale en folkloristische tradities van de Indonesische archipel met experimentele muziek. Het neo-tribale geluid van de band is beschreven als een mix van "punkattitude" met "avant-garde esthetiek". Volgens critici is Senyawa erin geslaagd "de auditieve smaken van Javaanse muziek te belichamen terwijl hij het kader van de experimentele muziekpraktijk verkende en de grenzen van beide tradities verlegde" om een geluid te creëren dat "grondig niet van deze wereld" is.

Shabara biedt zijn uitgebreide vocale technieken aan Senyawa. De teksten van de band zijn in verschillende talen van Indonesië, waaronder Sulawesi, Javaans en Indonesisch. Senyawa's muziek wordt verzorgd door Suryadi's zelfgebouwde muziekinstrumenten gemaakt van bamboe en traditionele landbouwwerktuigen uit landelijk Indonesië.

Eva Van Deuren has been wayfaring as Orphan Fairytale for the past 15 years and counting. With her electronic psychedelia that deftly teeters between the bubbly and the eerie, Van Deuren is a prolific presence in our spheres and her music is a constant which irrefutably touches and enchants all those who encounter it. Over the past few years she has integrated the Celtic harp into her repertoire, crafting new sounds that seamlessly meld into the narrative of her unique sonic trajectory.


Eva Van Deuren reist al 15 jaar als Orphan Fairytale. Met haar elektronische psychedelica die behendig balanceert tussen het bubbels en het griezelige, is Van Deuren een productieve aanwezigheid in onze sferen en is haar muziek een constante die iedereen die ermee in aanraking komt onweerlegbaar raakt en betovert. In de afgelopen jaren heeft ze de Keltische harp in haar repertoire geïntegreerd en nieuwe geluiden gemaakt die naadloos opgaan in het verhaal van haar unieke sonische traject.

 

our venue is accessible for wheelchairs / onze concertzaal is toegankelijk voor rolstoelen 
we speak English - Nederlands - Français

20:00
Venue
10€ / 12€
Senyawa
Orphan Fairytale