stephen o'malley + Kali Malone

Stephen O'Malley (usa) + Kali Malone (usa)

Stephen O’Malley "Les Sphères (ses effondrer)” 2 hours durational electric guitar piece accompanied by Kali Malone on septimal synthesiser.

Stephen O'Malley is fascinated by dhrupad, wiring, drone, phenomenological spectralism, and sound baths with their strange and regenerative powers, and over the years has developed an in-depth knowledge of the use of sound. Co-founder of the legendary noise band Sunn O))), O'Malley was inspired by songwriters Alvin Lucier and Phil Niblock. In his latest work, “Les Sphères (Ses Effondrer)”, he offers a long microtonal pieces with extremely physical sounds, specially designed to be interpreted in close and intimate surroundings. The two-hour electric guitar experience saw O'Malley occasionally accompanied on the septimal synthesiser by Kali Malone, an American minimalist songwriter based in Stockholm, stretching rich harmonic textures and repetitions to the extreme.

 

Stephen O'Malley

In 1998, in Seattle, Stephen O'Malley and his friend Greg Anderson founded Sunn O)))), whose stage performances soon drew attention for being so radical. ‘It's like listening to an Indian raga in the middle of an earthquake’, is how the New York Times critic put it. The music is slow, heavy, repetitive and above all intended to unsettle consciences.

O'Malley, however, would always take this shamanic aspect with a pinch of salt, arguing that it’s just part of the show, just guys dressed up as monks of the apocalypse making a lot of noise. This hasn’t stopped the American from continuing his sound experimentations quite seriously, multiplying prestigious collaborations both in rock and in more avant-garde spheres.

O'Malley may like a laugh, but he’s a musician who is constantly seeking and whose mystical approach to music is more than just a joke. Based in Paris for the past few years, besides always playing in different bands, O Malley has developed solo performances that dig even deeper into the possibilities of guitar drones, of distortion and of a sound wall beyond which consciousness discovers new horizons.

 

Kali Malone

Despite her young age (she was born in 1994), Kali Malone is already a very well-respected and influential musician and songwriter. Based in Stockholm and co-founder of the Xkatedral label, the American artist specialises in stretching her repetitive music to the extreme. Boredom and discomfort are never on the agenda, as her instrumentals are so rich and captivating, yet also warm and emotive. Malone is inspired not only by 20th century minimalist theorists, but also by church music, with which she has a fairly ambivalent relationship although it has an undeniably major influence on her work. There is a touch of asceticism and spirituality in her work, and a certain feeling of eternity. Apart from the synthesisers and organs, this is frequently implied in the chords, choirs and wind instruments. Let there be light, and there was light.

 

Stephen O’Malley "Les Sphères (ses effondrer)” 2 uur durend, elektrische gitaar begeleid door Kali Malone op septimale synthesizer.

Vanuit zijn fascinatie voor Indische dhrupad, bekabelingen, drones, fenomenologisch spectralisme en geluidsbaden met vreemde en herstellende eigenschappen heeft Stephen O'Malley een verregaande kennis van de geluidspraktijk opgebouwd. Deze medeoprichter van de mythische noise-band Sunn O))) werkte samen met en vond inspiratie bij componisten Alvin Lucier en Phil Niblock. Met “Les Sphères (Ses Effondrer)” stelt hij een lang microtonaal stuk voor met zeer fysieke klanken, dat speciaal werd geschreven om op afgesloten, intieme plekken te worden uitgevoerd. Voor deze ervaring van twee uur op elektrische gitaar wordt O'Malley begeleid door de septimale synthesizer van Kali Malone, een Amerikaanse minimalistische componiste die in Stockholm woont en eveneens rijke harmonische texturen en uitgerokken herhalingen tot in het extreme bewerkt.

 

Stephen O'Malley

In 1998 richten Stephen O'Malley en zijn vriend Greg Anderson Sunn O))) op in Seattle. Met hun radicale podiumact zijn ze meteen de talk of the town. ‘Het is alsof je naar Indiase raga luistert tijdens een aardbeving’, schrijft de New York Times. Het is trage, zware, repetitieve muziek, bedoelt om je uit evenwicht te brengen.

O'Malley neemt zijn rol als sjamaan met een knipoog op en zegt dat het maar show is, gewoon wat jongens die zich als monniken van de apocalyps verkleden en veel lawaai maken. Maar dat houdt de Amerikaan niet tegen om nog meer met geluid te gaan experimenteren. Hij werkt samen met heel wat klinkende namen uit de rockwereld en de avant-gardistische scene.

O'Malley lacht veel en maakt graag grapjes, maar zijn zoektocht neemt hij wel ernstig. Zijn mystieke kijk op muziek mag je gerust letterlijk nemen. Hij woont nu al een aantal jaar in Parijs en speelt steeds bij verschillende groepen. Zo ontwikkelde hij soloperformances waarbij hij het thema van drones met gitaren verder verkent, speelt met distorsies en de geluidsmuur, waarachter een hele nieuwe wereld ligt die verkend moet worden.

 

Kali Malone

Al is ze nog jong (geboortejaar 1994),  Kali Malone geldt als een gerespecteerde en invloedrijke muzikante en componiste. De Amerikaanse woont in Stockholm, is één van de oprichters van het label Xkatedral en heeft als specialiteit om haar repetitieve muziek tot in het extreme uit te rekken. Dankzij de rijke en boeiende orkestratie, die ook een warm en gevoelig kantje heeft, staan verveling en apathie nooit op het programma. Malone haalt immers niet alleen inspiratie bij de minimalistische theoretici van de 20ste eeuw, maar ook bij kerkmuziek, waarmee ze een ambivalente relatie heeft maar waarvan de invloed op haar werk onmiskenbaar is. Haar werk wordt dus gekenmerkt door ascetisme en spiritualiteit, en zelfs door een soort streven naar eeuwigheid. Naast synthesizers en orgels komen er dan ook regelmatig snaren, koren en blaasinstrumenten bij kijken. Fiat lux et facta est lux...

 

doors: 19h30 

show starts at 20:00 until 22:00 - on 2nd floor of Kanal Pompidou. Entrance via Sainctelettesquare, 1000 Bxl .

Restaurant / bar is open all day until 23h.

Doors open
19:30
20:00
SOLD OUT!
Stephan O'Malley