La Baracande

La Barancande is de ontmoeting tussen de muzikanten van TOAD en Basile Brémaud rond het repertoire van Virginie Granouillet ofwel La Baracande, een zangeres wiens werk werd opgenomen door Jean Dumas in de jaren ‘50-‘60.

Deze muzikanten benaderen frontaal één van de fundamentele vragen aanwezig in de muzikale tradities van Centraal-Frankrijk, de correlatie tussen het geluid/timbre en de cadans, en hoe die twee noties zich organiseren om wat men Melodie noemt voort te brengen. Wat hen geraakt heeft bij het beluisteren van Virginie Granouillet is de onmiddellijke aanwezigheid van haar stem en de dramatische spanning die van haar uitgaat. Het gaat hier om muziek die gemaakt is om te beluisteren, narratieve muziek die niet aanzet tot dansen maar zich tot de luisteraar richt.

In residentie van 18 tot en met 22 januari 2016; met opnames; concert op vrijdag 22 januari

 

La Baracande is the collaboration between the musicians of TOAD and Basile Brémaud around the repertoire of Virginie Granouillet or La Baracande, a singer whose work was recorded by Jean Dumas in the fifties and sixties.

These musicians approach frontally one of the fundamental questions present in the musical traditions of Central France, the correlation between the sound/timbre and the cadence, and how these two notions organize oneself to bring forth Melody. What touched them while listening to the music of Virginie Granouillet is the immediate presence of her voice and the dramatic tension she emits. This is music made for listening; it's narrative music which does not invite to dance but which speaks to the listener.

In residence from the 18th till the 22nd of January 2016; with recordings; concert on Friday the 22nd

la baracande