Laurent Baudoux + Julien Meert

Laurent Baudoux + Julien Meert (b)

For nearly two decades now, Belgium’s Laurent Baudoux has been a pivotal figure in his country’s underground electronic music scene; he has been active as a member of groups such as Electrosold Collectif (alongside Mouse on Mars’ Jan St Werner) and working solo under a wide range of pseudonyms such as Sun OK Papi K.O. and Baleine 3000. Currently working under the name Lawrence Le Doux, Baudoux’s most recent releases for Brussels’ VLEK label have thrust him back into the international spotlight, receiving praise from the likes of Resident Advisor and Thump for his uniquely uplifting take on house and techno.

Julien Meert is a contemporary musician and visual artist, who originates from Belgium. He decides his time between two passions, which are music and painting. He uses both mediums as a means to express my perception of the world, which he briefly describes as a general feeling of estrangement combined with constant amazement.

 

Al bijna twee decennia is de Belgische Laurent Baudoux een spilfiguur in de underground elektronische muziekscene van zijn land; hij was actief als lid van groepen zoals Electrosold Collectif (naast Mouse on Mars' Jan St Werner) en werkte solo onder een breed scala aan pseudoniemen zoals Sun OK Papi K.O. en Baleine 3000. Momenteel werkend onder de naam Lawrence Le Doux, hebben de meest recente releases van Baudoux voor het Brusselse VLEK-label hem weer in de internationale schijnwerpers geduwd, met lof van onder meer Resident Advisor en Thump voor zijn unieke verheffende kijk op house en techno .

Julien Meert is een hedendaagse musicus en beeldend kunstenaar, afkomstig uit België. Hij kiest zijn tijd tussen twee passies, namelijk muziek en schilderen. Hij gebruikt beide mediums als middel om mijn perceptie van de wereld uit te drukken, die hij kort omschrijft als een algemeen gevoel van vervreemding gecombineerd met een voortdurende verwondering.

Julien Meert